IKLAN

SOALAN LAZIM

1. Tawaran ini mengenai apa?

IKLAN

Promosi ini untuk menarik pelangan port-masuk MNP untuk mendaftar Pascabayar redONE dan untuk pelangan setia mendaftar talian Family pascabayar redONE untuk ahli keluarga mereka tanpa perlu membayar deposit.

2. Berapa lama tempoh tawaran ini?

Tawaran ini bermula dari 1 Februari 2019 hingga 31 Disember 2019.

3. Dimana saya boleh mendaftar pelan ini?

Anda boleh mendaftar di mana-mana Cawangan redONE atau kedai rakan niaga (termasuk Senheng dan SenQ)

4. Siapakah yang layak untuk mendaftar pelan ini?

Semua pelanggan yang layak seperti berikut:

  • 1. Port-masuk MNP talian Master yang baru
  • 2. Talian Master Port masuk MNP sedia ada
  • 3. Talian Master (bukan-MNP) pelangan yang lebih 3 bulan untuk menambah talian baru.

5. Apakah pelan yang layak untuk untuk didaftar di bawah program ini?

  •  Amazing28
  • Amazing48+

6. Berapa banyak talian yang saya layak untuk mendaftar?

Pelangan talian Master hanya layak mendaftar satu (1) talian sahaja. Talian ini akan menjadi talian tambahan di bawah talian Master anda.

7. Adakah terdapat yuran pendaftaran untuk promosi ini?

Ya. Anda perlu membayar RM10 untuk setiap pendaftaran talian baru.


8. Adakah terdapat sebarang deposit yang diperlukan untuk promosi ini?

Anda tidak perlu membayar sebarang deposit jika anda melanggan:

  • Amazing28 dengan had kredit RM50.
  • Amazing48+ dengan had kredit RM100. Untuk had kredit yang lebih tinggi, deposit standard diperlukan sebagai prosedur biasa.

9. Adakah saya akan terikat dengan kontrak jika melanggan talian ini?

Ya, promosi tertakluk kepada 6 bulan kontrak.

10. Saya sudah mempunyai 3 talian tambahan. Adakah saya layak mendapat promosi ini?

Sekiranya anda adalah pelangan talian Master yang layak, anda boleh menambah satu (1) talian bermula 1 Februari 2019

11. Bolehkah saya mendaftar talian Family ini dari operator lain?

Ya, anda boleh. Talian port-masuk MNP akan didaftarkan sebagai talian tambahan di bawah talian Master anda.

12. Selepas saya mendaftar talian ini, adakah saya dibenarkan menukar pelan saya?

Ya. Anda dibenarkan menukar pelan anda ke mana mana pelan biasa, bagaimanapun jika talian anda masih lagi didalam tempoh kontrak anda akan dikenakan penalti penamatan awal jika nilai pelan yang ditukar lebih rendah.

13. Bolehkah saya mengasingkan bil dibawah pelan ini?

Tidak. Bil Talian Family anda akan disatukan dengan bil talian Master anda.

14. Sebagai warga negara asing, bolehkan saya mendaftar talian keluarga ini?

Tidak.

15. Bolehkah saya menamatkan talian Family ini?

Ya, sekiranya talian Family anda sudah tidak terikat dengan kontrak , jika masih dalam kontrak anda akan dikenakan penalty.

Share: